Lisansüstü Programı

Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Kredisi

(T U L)

Öğretim Üyesi

BİY500

Uzmanlık Alan Dersi

4 0 0

Bölüm Öğretim Üyeleri

BİY510

İleri Limnoloji

3 0 0

Prof.Dr. E. Rıdvan SIVACI

BİY512

Alg Sistematiği

3 0 0

Prof.Dr. E. Rıdvan SIVACI

BİY513

Sulak Alanlar ve Restorasyon

3 0 0

Prof.Dr. E. Rıdvan SIVACI

BİY515

Su Kirliliğinin Ekolojik Görüntüsü

3 0 0

Yrd.Doç.Dr. Oya Betül SARI

BİY516

Atıklarda Genotoksik Etkiler

3 0 0

Yrd.Doç.Dr. Oya Betül SARI

BİY517

Bitkilerde Stres Fizyolojisi ve Toleransı

3 0 0

Prof.Dr. Aysel SIVACI

BİY518

İleri Ekoloji

3 0 0

Yrd.Doç.Dr. Oya Betül SARI

BİY519

Gelişim ve Davranış Genetiği

3 0 0

Prof.Dr. Eyyüp RENCÜZOĞULLARI

BİY520

Sitogenetik

3 0 0

Prof.Dr. Eyyüp RENCÜZOĞULLARI

BİY521

Bitki Büyüme Düzenleyicileri

3 0 0

Prof.Dr. Aysel SIVACI

BİY523

Tohum Çimlenmesi

3 0 0

Prof.Dr. Aysel SIVACI

BİY528

Ecophysiology

3 0 0

Doç.Dr. Özgür FIRAT

BİY529

Ekotoksikoloji

3 0 0

Doç.Dr. Özgür FIRAT

BİY532

Ağır M. Tok. Mol. Biyo. Hücr. Yanıtları

3 0 0

Doç.Dr. Özgür FIRAT

BİY535

Ağır Metal Toksikolojisi ve Analiz Yöntemleri

3 0 0

Doç.Dr. Özgür FIRAT

BİY536

Bakteriyolojinin Temel İlkeleri: Moleküler Biyoloji, Patojenez ve Kontrol

2 0 3

Yrd.Doç.Dr. Hesna YİĞİT

BİY537

Virolojinin Temel İlkeleri: Moleküler Biyoloji, Patojenez ve Kontrol

3 0 2

Yrd.Doç.Dr. Hesna YİĞİT

BİY538

Biyokimyada Özel Konular

3 0 0

Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜVENÇ

BİY540

Ksenobiyotiklerin Biyotransformasyonu

3 0 0

Doç.Dr. Yusuf SEVGİLER

BİY545

Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri

3 0 0

Doç.Dr. Ahmet Zafer TEL

BİY547

Türkiye’nin Tıbbi ve Ekonomik Bitkileri

2 2 0

Doç.Dr. Ahmet Zafer TEL

BİY550

Seminer

0 0 0

Bölüm Öğr.Üyeleri

BİY552

Bitki Tayin Esasları

2 2 0

Doç.Dr. A. Zafer TEL

BİY554

Böcek Fizyolojisi II

3 0 0

Doç.Dr. Mustafa COŞKUN

BİY556

Böcek Biyokimyası

3 0 0

Doç.Dr. Mustafa COŞKUN

BİY557

Böcek Fizyolojisi I

3 0 0

Doç.Dr. Mustafa COŞKUN

BİY559

Biyolojik ve Biyoteknolojik Kontrol

3 0 0

Yrd.Doç.Dr. Tamer KAYIŞ

BİY560

Böceklerde Sindirim Metabolizması

2 0 0

Yrd.Doç.Dr. Tamer KAYIŞ

BİY573

Moleküler Genetik II

3 0 0

Prof.Dr. Eyyüp RENCÜZOĞULLARI

BİY575

Çevresel Toksikoloji

3 0 0

Doç.Dr. Yusuf SEVGİLER

BİY577

Hücresel Stres Yanıtı ve Ölüm Mekanizmaları

3 0 0

Doç.Dr. Yusuf SEVGİLER

BİY578

Serbest Radikaller ve Biyolojik Önemleri

3 0 0

Doç.Dr. Yusuf SEVGİLER

BİY579

İleri Lipid Biyokimyası

3 0 0

Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜVENÇ

BİY580

Enzim Kataliz Mekanizmaları

3 0 0

Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜVENÇ

BİY581

Hormonlar

3 0 0

Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜVENÇ

BİY582

Hayvanlarda Besin ve Sindirim Fizyolojisi

3 0 0

Doç.Dr. Mustafa COŞKUN

BİY584

Böceklerde Üreme Fizyolojisi

3 0 0

Yrd.Doç.Dr. Tamer KAYIŞ

BİY585

Pestisitler ve Oksidatif Stres

3 0 0

Yrd.Doç.Dr. Tamer KAYIŞ