Misyon & Vizyon

 

MİSYONU

Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik ve diğer biyolojinin alt branşlarında araştırmacı ve girişimci ruha sahip, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi; bilim ve teknolojinin  gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinecektir.

VİZYONU

Teknolojik yeniliklere açık girişimci, uluslararası rekabet gücüne sahip öncü bir bölüm olmayı, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan eğitim-öğretim kadrosunun rehberliğinde, çeşitli alanlarda uluslararası düzeyde yaratıcı ve insanlık tarihine damgasını vuracak faydalı araştırmalar yapmak, ülkenin geleceği için üstün nitelikli biyologlar yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarındaki birikimi toplum yararına kullanma vizyonuna sahip olacaktır.

Kısa vadede, Bölüm elemanlarımız,

 1. Gerekli fiziksel olanakların; derslik, laboratuvar ve malzeme bakımından geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 2. Biyoloji Bölümü öğrencilerinin temel biyoloji bilgilerine ulaşabilecekleri deney föyleri hazırlanarak, Kütüphane kaynakları güncellenecektir.
 3. Laboratuvarlarda cihazlarının kullanma talimatları ve sarf malzemelerin listeleri oluşturulacak.
 4. Laboratuvarların kullanımı sırasında oluşabilecek tehlikelere karşılık (yangın, kimyasal maddelere karşı yaklaşım gibi) bilgilendirmeye yönelik talimatlar hazırlanacak.
 5. Laboratuvarlarda eksik görülen demirbaş ve sarf malzeme alımı için gerekli girişimlerde bulunulacak.
 6. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasına katkı sağlanacaktır.

Uzun vadede;

 1.       Biyoloji bölümü öğrencileri, bilgiye ulaşırken, bilgiyi kullanma olanakları  sağlanacak.
 2.       Yöresel ve ulusal bazı sanayi kuruluşlarıyla varsa mevcut problemleri çözmek adına işbirliğine gidilecek (örneğin, bölgenin sulak alanlarının tespiti ve korunması, bitki envanterinin çıkarılarak bitki müzesi oluşturulması gibi)
 3.       İleri düzey araştırma ve bölge insanının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde merkezi bir laboratuar oluşturmak.
 4.       Üniversitemizin araştırma fonunun oluşturulmasına katkı sağlamak.
 5.       Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK), ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)  gibi kuruluşlardan projelerimiz doğrultusunda bölümümüze birçok cihaz sağlanacaktır.