Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Prof.Dr. Eyyüp RENCÜZOĞULLARI

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı

E-posta: erencuzogullari@adiyaman.edu.tr, Tel: 2856

Yrd.Doç.Dr. Hesna YİĞİT

E-posta: hyigit@adiyaman.edu.tr, Tel: 2870

Öğretim Üyesi

Biyoloji Bölümü çatısı altında faaliyet gösteren Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında sitogenetik, genetik, tıbbi genetik ve moleküler biyoloji alanında bilimsel çalışmalar yapılmakta, öğrencilerimizin moleküler biyoloji ve genetik alanlarında güncel bilgilerle donatılmaları, evrensel düşünebilme yetilerini geliştirebilmeleri ve yaşamsal olaylar hakkında kapsamlı bilgiler ile yetiştirilmeleri sağlanmaktadır. Bölümümüzün hızla gelişmekte olan bu anabilim dalında moleküler biyoloji ve genetiğin her alanında araştırma yapmayı mümkün kılan her türlü donanıma sahip bir araştırma laboratuvarı ile çalışmalar yürütülmektedir. Bu laboratuvarda genotoksisite, moleküler genotoksisite ve anti-genotoksisite çalışmaları ile birlikte başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklar ile ilgili genler ve bu genlerin rol oynadığı moleküler mekanizmalarla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Laboratuvarımızda sitogenetik çalışmalar için gerekli donanım ile birlikte moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılan Real-Time PCR, PCR, elektroforez cihazları, soğutmalı santrifüj ile birlikte diğer ilgili ekipmanlar mevcuttur.

Moleküler mikrobiyoloji yöntemleri kullanılarak antibakteriyel, antifungal,  antiviral ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı gelişen direnç mekanizmalarını konu alan çalışmalar tasarlanmakta ve yapılmaktadır. Bu çalışmalar biyolojik güvenlik seviye 2 çalışma alanı gerektirdiğinden anabilim dalının altyapısı sağlanıncaya kadar Merkezi Araştırma Laboratuvarının imkanları kullanılmaktadır.

Yukarıdaki çalışmalara ek olarak ülkemiz ve dünya genelinde problem olan dirençli bakteriyel (MRSA, VRE ve GSBL gibi), viral (HBV, HCV, İnfluenza gibi) ve fungal (Candida spp.) patojenlere karşı aktivitesi olan yeni bileşikler Kimya Bölümü ile tasarlanan yapılan ortak projelerle araştırılmaktadır