Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. E. Rıdvan SIVACI

Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı

E-posta: rsivaci@adiyaman.edu.tr , rsivacii@gmail.com Tel: 3058

Biyoloji bölümü bünyesi içerisinde kurulan Hidrobiyoloji Anabilim dalı tüm sucul ekosistemler üzerinde araştırmalar yapan bir bilim dalıdır. Hidrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde 1 Araştırma laboratuvarı, 1 Toksikoloji akvaryum laboratuvarı olmak üzere tüm limnolojik alt yapı projelerini tamamlayarak araştırmalarına devem etmektedir. Fitoplankton, zooplankton, zoobentoz ve bunların taksonomik yapılarının çıkarılması yanında iç su sistemlerindeki besin tuzu değişimlerinin incelendiği sucul biyota verilerinin de dahil edildiği bölge ve Türkiye de modelleme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca iç suların fizikokimyasal ve algolojik özellikleri ile toksikoloji alanlarında ve tüm bu özelliklerin hem birbirleriyle hem de canlı gruplarıyla olan ilişkilerini de inceleyen konularda çalışmalar yürütmektedir.Ayrıca bulaboratuvarda çok sayıda lisansüstü öğrencisi tez çalışmalarını da yürütmektedir.

örnekleme GÖLBAŞI