Genel Biyoloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Yusuf SEVGİLER

Genel Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı

E-posta: ysevgiler@adiyaman.edu.tr , Tel: 3034

Doç.Dr. Mustafa COŞKUN

Öğretim Üyesi

E-posta: mcoskun@adiyaman.edu.tr , Tel: 2836

Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı’nda Akuatik Toksikoloji, Böcek Fizyolojisi ve Genetik alanlarında bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin bu alanlarda yeterli bilgi birikimlerine sahip olmalarına yönelik lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler verilmektedir. Yaptırılan yüksek lisans tezleri ile çeşitli çevresel kirleticilerin ve Adıyaman İli sucul alanlarına karışan atıkların etkilerinin değerlendirilmesi sonucunda hem Dünya bilim literatürüne ve hem de ilimize hizmet sunmaktayız. Anabilim dalımızın laboratuvar olanakları gün geçtikçe iyileşmekte; toksisite denemelerinin yürütülebilmesini sağlayan bir Akuatik Toksikoloji Laboratuvarı, bir Böcek Fizyolojisi Laboratuvarı ile spektrofotometre, mikroplaka okuyucu ve yıkayıcı, elektroforez ve görüntüleme sistemi, çeşitli sıcaklık derecelerini sağlayabilen soğutucu dolaplar ve etüvler, homojenizatörler, HPLC ve GC cihazları, döner buharlaştırıcı gibi teçhizatlar da hâlihazırda Anabilim Dalımız bünyesinde yer almaktadır. Bölümümüzün diğer Anabilim Dallarında görevli bulunan öğretim üyelerinin yanında üniversitemizde ve diğer üniversitelerde görevli öğretim üyeleri ile de irtibatlı şekilde çalışmalarımızı yürütmekteyiz.