Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Mustafa COŞKUN

Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı V.

E-posta: mcoskun@adiyaman.edu.tr , Tel: 2836

Biyoteknoloji; moleküler biyoloji ve genetik, hücre ve doku kültürü, mikrobiyoloji, nano teknoloji, fizyoloji ve biyokimya gibi alanları veterinerlik, eczacılık, mühendislik, sağlık ve ekonomi bilimleri ile destekleyerek DNA teknolojisiyle hayvan, bitki ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak bulunmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen maddeleri elde etmek için kullanılan teknolojilerin bütünüdür. Dolayısıyla da sağlık, çevre, gıda ve tarım gibi alanlardaki pek çok soruna çözümler geliştirme çabasındadır.

Anabilim dalımızın hedefi bu çalışmaların yanı sıra ülkemizde ihtiyaç duyulan aşıların, tanı kitlerinin tasarımına yeni projelerle katkıda bulunmaktır. Biyoteknoloji bize çevre dostu ve sürdürülebilir pek çok alternatif çözüm fırsatları vermektedir. Güvenli aşılar ve yeni ilaçların üretilmesi, ziraatta daha kaliteli ve ekonomik ürün elde edilebilmesi, çevre kirliliğinin azaltılabilmesi, besinlerdeki zararlı mikroorganizmaların tespit edilebilmesi, bu uygulamaların sadece birkaçıdır. Kadromuzu genişleterek yenilenebilen enerji kaynakları ve Bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin kullanılması yoluyla zirai ilaç kullanımının azaltılması için biyolojik ve biyoteknolojik mücadeleajanlarının üretimi ile ilgili konularda çalışmalar başlatmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.